Khatoon vill verka för att invandrade kvinnors isolering bryts och att de blir integrerade i det svenska samhället.

Läs mer om hur vi arbetar

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag

Välkommen till Föreningen Khatoon

Föreningen Khatoon är en svensk ideell förening som grundades 2006. Namnet ”Khatoon” är den kurdiska beteckningen för en fri självständig kvinna med värdighet (eng. lady). Vår symbol föreställer en kurdisk kvinna, iklädd traditionell dräkt som räcker upp sina armar. Den utformades av en konstnär i Erbil, Kurdistan, Irak.

I början arbetade föreningen mest med information och med direkt bistånd till lidande kvinnor i Sverige och Mellanöstern. Sedan 2008 har fokus allt mer kommit att ligga på kvinnor och män utsatta för hederskulturen i Sverige.

I takt med att hedersproblematiken har aktualiserats i media har också Föreningen Khatoon, Tehuset och dess förgrundsgestalt, Soheila Fors lyfts fram som ett positivt exempel. Googla på ”Soheila Fors” så får du se!

Föreningen öppnade Tehuset i oktober 2010 och det skyddade boendet, Saras Hus i slutet av 2011. I september 2012 öppnade Tehuset i Karlstad och i oktober 2013 Tehuset i Jönköping.

Under 2013 beslutade vi att gå ett steg längre. Då kvinnor födda i Mellanöstern med få skolår har mycket svårt att få arbete i det postindustriella Sverige måste arbetstillfällen skapas som tar vara på deras stora manuella färdigheter. Därför startade vi Khatoonföretagen.

22 feb

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida, nu är den äntligen här.