Khatoon Fastighets AB

Khatoon Fastighets AB (KFAB) är ett av Föreningen Khatoon helägt dotterbolag.

Khatoon Fastighets AB förvaltar föreningens fastigheter och står just nu i begreppet att bygga ut lokalbeståndet av Tehus och skyddade boenden till följd av krisläget i omvärlden.

Khatoon Fastighets AB (559003-1786)
Box 8, 691 02 Karlskoga
E-post: kfab@khatoon.se
Tele: 070-602 89 00

khatoon logo

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag