Där vi ser galler, ser de frihet!

Saras Hus

Välkomna till Saras Hus, Sveriges bästa skyddade boende!

Sedan sex år tillbaka har enskilda och familjer, främst under hederskultur fått andrum, trygghet och en ny start. I Saras Hus finns en stor professionell, språklig och kulturell kompetens, flerskalskydd, möjlighet till utbildning, rekreation och social samvaro. Boendet har riksintag.

Vill ni ha mer information, vg kontakta Anneli Andersson på 072-5284559 eller anneli@khatoon.se eller info@khatoon.se

Hon kan även mejla över en videopresentation av boendet!

khatoon logo

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag