Sohelias berättelse

”Soheila Fors” föddes den 8 februari, 1967 i Gilan-Gharb, i den kurdiska delen av Iran. Hon är dotter till Khodrad Davoodian Gilan och Forough Rezai. Hennes släkt har varit feodalherrar i västra Iran så långt den skrivna dokumentationen sträcker sig.

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten Pahlavi, fick egendomar exproprierade, fördrevs från sina hem och sedermera förföljdes av den islamska revolutionen initierad av Ayatollah Khomeini. Soheila Fors föddes under shahtidens sista år och blev tonåring under den islamska revolutionen. Hennes ungdom har i hög grad präglats av regeringarnas förföljelse av släktingar, upprepade fängslanden och tortyr av hennes far och inte minst kriget mellan Iran och Irak. Hon utmärkte sig tidigt som en briljant skribent och vann ett nationellt pris i en litteraturtävling, som tolvåring. Tidigt i tonåren slöt hon sig till motståndet mot Khomeinis regim i gerillaorganisationen Shirik Fedayee.

I sin bok ”Kärleken blev mitt vapen” Libris, berättar hon om hur och fick skydda en grupp kvinnor uppe i bergen som 14-åring soldat. I krigets slutskede gifte hon sig med en iransk man som hon lärt känna. I ett äktenskap präglat av kriget och förtryck i hemmet föddes två barn. 1993 flyttade Soheila och barnen till Sverige. I det nya landet tilltog missförhållandena inom äktenskapet vilket ledde till en djup depression med flera självmordsförsök. Maken var hennes tolk och hon fick medicinering mot epilepsi, utan att lida av åkomman. Hennes allmäntillstånd förvärrades så kraftigt att hon sändes av de sociala myndigheterna i Sverige till Iran för att i bästa fall tillfriskna i hemlandet, i sämsta fall dö hemma.

I sin mors hem gjorde Soheila en stark andlig upplevelse som lyfte henne ur depressionen, medicinberoendet och gav henne livslusten åter. Tillbaka i Sverige blev Soheila åter gravt misshandlad i Göteborg och togs in på kvinnohus. Där och då fattade hon beslut om att hon en dag skulle bygga ett eget skyddat boende, det bästa i Sverige. Soheila och hennes förre man skilde sig och 1998 gifte sig Soheila med sin nuvarande man. Paret har fått två barn.

2005 anställdes Soheila och hennes man, tillsammans med ett team från Sverige av den kurdiska lokalregeringen i Irak. De arbetade med Women Empowerment Courses, kurser i egenmakt.

2008 kom paret tillbaka till Sverige då Soheilas make fick anställning i Karlskoga.

2010 öppnades världens första Tehus för kvinnor

2011 öppnades Saras Hus, Sveriges största skyddade boende för enskilda och familjer som lever under hederskulturen

2012 öppnades Tehuset i Karlstad och året efter i Jönköping.

2014 kom hennes biografi ut ”Kärleken blev mitt vapen” (länk http://www.libris.se/karleken-blev-mitt-vapen-1.368873)

2016 utom hennes andra bok ”Bakom varje fönster bor ett hjärta” (länk http://www.libris.se/bakom-varje-fonster-bor-ett-hjarta-1.711416)

De senaste åren har Soheila Fors varit en flitigt anlitad föredragshållare i integrationsfrågor runt om i Sverige. Under rubriken ”Resan till Väst är många resor” har hon talat om den svåraste resan mellan Öst och Väst; resan mellan världsbilder och sociala strukturer.

Tehusen har blommat och är en oas för flera hundra kvinnor varje år som här får verktyg för att lyckas i sitt nya hemland.

Soheilas resa har nått långt men den har knappast ens börjat.

khatoon logo

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag