Tehusen

Vi är nog ganska många som känner att vårt land håller på att polariseras

Hatets kolportörer, vare sig vi kallar dem islamister och rasister försöker vidga klyftan, misstänkliggöra och skapa fiendskap. Många svenskar läser alternativmedia och många invandrare radikaliseras i förorterna.  Lyckas dessa båda grupper i sin gemensamma strävan så har vi en jugoslavisk situation om något årtionde. Där de gräver vallgravar och skyttegravar måste några andra bygga broar. 

Det är här Tehuset kommer in.

Tehuset är en interkulturell mötesplats för kvinnor.  Fyra världsreligioner och ett tjugotal nationaliteter möts i Tehusen och lär sig att de inte i första hand är kristna, muslimer, ateister – araber, svenskar eller somalier utan människor, kvinnor med samma drömmar för sig själv och för sina familjer.

Tusentals kvinnor har mötts, blivit vänner, lärt sig svenska, matlagning, hygien eller mattvävning och hittat ett andrum i en pressad vardag. Minst lika många broar har byggts som det varit kvinnor som mötts.

Tehuset har blivit en plats av nationellt intresse, en motkraft av vänlighet och samförstånd, en eld att samlas kring i en kall tid. Välkommen in!

Integration eller segregation?

Tehuset är ett integrationsprojekt. Tehuset hälsar kvinnor välkomna till Sverige. Tehuset verkar mot kulturell, språklig och religiös segregation. Tehuset vill ta kvinnor ur flyktingboenden, ur förortslägenheter, ur villor och egna hem till en mötesplats oavsett religion och bakgrund.

Beteckningarna Tehuset och Khatoon är namnskyddade hos Patent- och Registreringsverket och tillhör Föreningen Khatoon.

Vi har tehus i Karlskoga och Jönköping. Det finns dessutom Tehus i Sala, Uddevalla och Lidköping.

khatoon logo

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag