Search
  • InfoKhatoon

Kallelse till Föreningen Khatoons årsmöte

Föreningens röstberättigade medlemmar kallas härmed till årsmöte 26/3, kl 13-16. Dagordning och program kommer att skickas inom kort.

Anmäl deltagande på info@khatoon.se.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Vi föreslår att du följer vår verksamhetsledare, Soheila Fors på Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=soheila%20fors