Search
  • Khatoon

Soheila Fors på Facebook

Updated: Jan 28

Vi föreslår att du följer vår verksamhetsledare, Soheila Fors på Facebook:

https://www.facebook.com/search/top/?q=soheila%20fors


159 views0 comments

Recent Posts

See All

Föreningens röstberättigade medlemmar kallas härmed till årsmöte 26/3, kl 13-16. Dagordning och program kommer att skickas inom kort. Anmäl deltagande på info@khatoon.se.