top of page

Stödverksamhet

Hur du kan få hjälp | Att vara utsatt | Dina rättigheter

Med hjärta för utsatta

Föreningens Khatoons syfte är att stödja övergivna eller förföljda kvinnor och barn genom hjälparbete på plats i hemlandet och i deras nya hemländer, samt hjälpa människor som är förföljda på grund av religion, politiska åsikter eller sexuell orientering.

Detta sker genom är driva skyddsboende och Tehus, ge utbildning och försörjning till ensamstående föräldrar och familjer via vår stödfond klicka här>>

Detta sker också genom integrationsarbete som kursverksamhet, öppen förskola, stödsamtal, nödhjälp, hjälp att starta företag mm.

Dina rättigheter

I Sverige är det förbjudet att utsätta någon för våld eller kränka dennes rättigheter. Svenska lagstiftningen förbjuder tvångsäktenskap. Att bli gift under 18 år är förbjudet.

I Sverige ska man bli lika behandlad oavsett kön. Personlig frihet samt rätten att älska vem man vill ska respekteras.

Den Svenska lagstiftningen är tydlig mot våld och övergrepp, där ett ständigt arbete pågår med att förbättra lagstiftningen och regelverk för att motverka hederskultur och förtryck.

 

Även FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (Tryck här för att läsa) och Istanbulkonventionen (Tryck här för att läsa) ger en tydlig bild över dina rättigheter.

Så kan vi hjälpa dig

Vi på föreningen Khatoon hjälper dig med bland annat:

- Stödsamtal av vårt kompetenta team av anställda och volontärer

- Myndighetskontakt och juridisk rådgivning

- Socialt nätverk i våra Tehus

- Erbjuda dig olika utbildningar

- Nordens största skyddade boende (kontakta alltid dina lokala sociala myndigheter först)

- Ansök om bistånd från diakonifonden görs via brev till Soheila Fors, Diakonifonden, Box 2002, 691 02 Karlskoga eller via mail info@khatoon.se

Stötta vår verksamhet

bottom of page